Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Facebook anonimizált formában kimutatásokat és statisztikákat készít a „rajongói oldal” látogatásairól az Alpine tevékenységének népszerűsítése érdekében, valamint ezeket az adatokat felhasználhatja a Facebook hirdetési rendszerének fejlesztésére. A személyes adatok Facebook általi kezelésére vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi irányelvei között találja, amely irányelvek a következő címen érhetők el : https://www.facebook.com/about/privacy

B – A közöttünk létrejött megállapodás vagy szerződés teljesítése

Cél
Jogalap
A gépjármű megrendelés teljesítése (annak nyomon követése, a gyártásba helyezéstől az átadásig), a forgalomba helyezés, és a gépjárműhöz tartozó okmányok kiállítása, valamely szolgáltatási szerződés teljesítése (karbantartás, garanciakiterjesztés, online szolgáltatások), javítási- és karbantartási szolgáltatások, a jótállás teljesítése, közúti segítségnyújtás (assistance) … )
Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
A felhasználói fiókjának kezelése és az ehhez tartozó azonosítás
Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
A csoportjainkban, fórumainkon történő részvétel 
Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
Az Ön panaszának kezelése
Ez az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a jogviták megelőzése).
A személyes adatainak kezelésével összefüggően érvényesített jogának megfelelő kérés teljesítése (lásd a « Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban » fejezetet)
Ezt az adatkezelést jogi kötelezettségünk teszi szükségessé és az Ön személyazonosságnak ellenőrzésével járhat.
Elégedettségi felmérések készítése, az Ön véleményének kezelése és megválaszolása a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos ügyfélelégedettség növelése érdekében
Ez az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése).
Az egységes érdeklődői / ügyfél adatbázisunk kezelése
Ez az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (egységes és naprakész áttekintés a kezelt adatokról).
Az Ön gépjárművével kapcsolatos információk kezelése, különösen a gépjárművén történt beavatkozások nyilvántartása
Ez az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a termékeink minőségének követése).
Gépjármű visszahívás, minőségi probléma esetén
Ezt az adatkezelést jogi kötelezettségünk teszi szükségessé (a termékek hibájával kapcsolatos felelősségre vonatkozó jogszabályok) vagy a jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a termékeink minőségének biztosítása).

Amikor ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatba lép, törekszünk a legmegfelelőbb módon kezelni a kérését. A szolgáltatásaink minőségének javítása és a munkatársaink képzése érdekében a hívás rögzítésre kerülhet. Ön bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat az előbbi adatkezelésekkel szemben.

C – Kutatások és felmérések készítése

Kutatásokat és felméréseket végzünk azért, hogy mérjük a teljesítményünket, értékeljük a termékeink és szolgáltatásaink minőségét és az ügyfelek elégedettségét, és folyamatosan javítsunk azokon.

Cél
Jogalap
Az Ön megkeresése az új termékek és szolgáltatások fejlesztésére, valamint a márkaimázs mérésére szolgáló kérdőívekkel és felmérésekkel
Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
Elemzések készítése a kereskedelmi eredményünk mérésével, különösen a marketing akcióink sikerével kapcsolatban
Ez az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a tevékenységünk eredményének mérése).
A termékeink és szolgáltatásaink kutatása és fejlesztése
Ez az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése).
A gépjárműveink, alkatrészeink és szolgáltatásaink minőségének biztosítása, különösen a meghibásodásokra és az előbbiek tartósságára vonatkozó elemzésekkel
Ez az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése).
Az ügyfelek elégedettségének növelését célzó elemzések készítése
Ez az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése).

D – Marketing tevékenység

Cél
Jogalap
Reklám üzenetek és hírlevelek küldése (elektronikus vagy nem elektronikus eszközökkel)
Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (hogy megfelelő tartalmakat tudjunk kínálni Önnek).
Nyereményjátékok, rendezvények és események, szponzori tevékenység
Ez az adatkezelés a közöttünk (a vonatkozó szabályzat elfogadásával) létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
Online retargeting, a tartalmak személyre szabása
Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, amikor beleegyezik a sütiknek az Ön eszközén történő elhelyezéséhez (a Cookie politikánk szerint, ami itt érhető el).
Részletes elemzések a reklámüzenetek személyre szabása érdekében (profilalkotás) és az ügyfelek és a piac jobb megismerése érdekében
Ez az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (hogy jobban megismerhessük az ügyfeleiket és a termékeink és szolgáltatásink iránt érdeklődőket és / vagy megfelelő tartalmakat tudunk kínálni nekik).

Az ügyfelek és az érdeklődök adatait elemezzük, akár közvetlenül, akár közvetve jutottunk azokhoz (ide értve a weboldalainkon történő böngészésre és a mobil alkalmazásink használatára vonatkozó adatokat, amennyiben ezek kezeléséhez hozzájárult), akár harmadik személyeken keresztül (feltéve, hogy amennyiben szükséges, úgy Ön ehhez hozzájárult), olyan algoritmusok létrehozása érdekében, amik lehetővé teszik a termékeink és szolgáltatásink iránti lehetséges érdeklődés vagy az azok közötti választás előrejelzését (pontszámok és szegmentálás segítségével).

Ezeknek az elemzéseknek a célja, hogy személyre szabott tartalmakat tudjunk Önnek kínálni, úgy, mint email-ben küldött különleges ajánlatként, saját weboldalainkon vagy harmadik személyek weboldalain megjelenő tartalomként. Ez az adatkezelés lehetővé teszi, hogy arra a gépjármű szegmensre vonatkozó reklámüzeneteket küldjünk Önnek, ami vélhetően érdekli. Ugyanez az eljárás azt is lehetővé teszi, hogy ne küldjünk Önnek olyan reklámüzeneteket, amikkel kapcsolatban valószínűsíthető, hogy nem felelnek meg az érdeklődésének.

Ezeknek az eszközöknek a használata a vonatkozó jogszabályok szerint profilalkotásnak minősül. Úgy ítéljük meg, hogy jogos érdekünk az ügyfeleink és az érdeklődők választásának megértése, hogy a szükségleteiknek és az igényeiknek megfelelő tartalmakat tudjunk kínálni nekik. Ezért érdekmérlegelési tesztet végeztünk és olyan intézkedéseket alkalmazunk, amik biztosítják, hogy az Ön alapvető szabadságai és jogos érdekei ne sérüljenek.

A kérésére további tájékoztatást adunk a fentiekről. Amennyiben nem kíván a profilalkotáson alapuló ajánlatokat kapni tőlünk, tiltakozhat az adatkezeléssel szemben a „Hogyan gyakorolhatja a jogait” fejezetben írtak szerint.

3.3 – Az adatok tárolási ideje

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően csak addig tároljuk a személyes adatait, amíg a céljaink elérése, az Ön kérésének teljesítése vagy a jogszabályi kötelezettségeink miatt azokra szükségünk van.

Ennek az időtartamnak a meghatározása során különösen az alábbiakat vesszük figyelembe :

 • a szerződés tartamát, ha Ön szerződést kötött velünk,
 • a kérésének teljesítéséhez vagy a panaszának megválaszolásához szükséges időt
 • azt az időt, ameddig a felhasználói fiókja létezik, kivéve, ha azt 3 évig folyamatosan nem használja,
 • azt az időt, ameddig Ön az Alpine márkával kapcsolatban érdeklődik,
 • annak szükségét, hogy a megfelelő ügyfélkapcsolat érdekében bizonyos történeti adatokat meg kell őriznünk a közöttünk történt üzenetváltásokról, ez az időtartam változik, aszerint, hogy Ön gépjárművet vásárolt tőlünk, valamilyen szolgáltatást vett igénybe – úgy, mint a gépjármű javítás- és karbantartás -, vagy anékül lépett velünk kapcsolatba, hogy később szerződést kötöttünk volna,
 • a jogszabályi kötelezettségeinket (ez különösen a helyzet a gépjárműve műszaki adataival kapcsolatban).

Amennyiben már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat töröljük a rendszerinkből és nyilvántartásainkból vagy anonimizáljuk azokat, hogy az Ön azonosítása a továbbiakban ne legyen lehetséges.

Ugyanakkor előfordulhat, hogy valamilyen személyes adatot archiválnunk kell, valamilyen bírósági vagy hatósági eljárás érdekében, a vonatkozó jogszabályban meghatározott elévülési időig.

4- KI FÉRHET HOZZÁ AZ ADATAIHOZ ?

A Renault Csoport és a forgalmazó hálózatának tagjai gondoskodnak arról, hogy csak a munkakörük és feladataik alapján azok kezelésére feljogosított személyek férhessenek hozzá az Ön adatihoz.

Szükségünk lehet arra, hogy a személyes adatait megosszuk a Renault SAS-szel. Szintén megoszthatjuk az adatait a Renault Csoport más tagjaival, úgy, mint a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó RCI Banque és / vagy annak leányvállalatai, feltéve, hogy amennyiben az szükséges, úgy az adatok továbbításához Ön hozzájárult. Előbbiek eljárhatnak önálló adatkezelőként a saját adatvédelmi politikáik szerint, vagy adatfeldolgozóként, a rájuk bízott feladatoknak a mi utasításink szerinti teljesítése érdekében.

A személyes adatainak vagy azok egy részének kezelése során megbízható harmadik személyek szolgáltatásait is igénybe vehetjük, akik adatfeldolgozóként járnak el, kizárólag a mi nevünkben és utasításaink szerint, különösen az alábbi feladatok során :

 • a weboldalaink, mobil alkalmazásaink és adatbázisaink tárolása, kezelése és karbantartása,
 • azonosítási szolgáltatások nyújtása
 • ügyfélkapcsolati szolgáltatások nyújtása (telefonos ügyfélszolgálat, más ügyfélkommunikációs eszközök biztosítása …)
 • a marketing tevékenységünkkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, különösen reklámüzenetek küldése,
 • nyereményjátékok és események és rendezvények szervezése,
 • kutatások és felmérések készítése,

Minden ilyen adatmegosztás során ügyelünk arra, hogy csak megbízható cégekkel és megfelelő garanciák mellett (megfelelő szerződési feltételek, ellenőrzés lehetősége, biztosítékok és adatbiztonsági tesztek …) dolgozzunk együtt.

Bizonyos esetekben egyes személyes adatait megoszthatjuk olyan partnereinkkel, akik azokat a saját céljaikra használják. Ilyenkor ezek a partnerek adatkezelőként járnak el, és a saját adatvédelmi szabályaik az irányadók a nekik továbbított adatok kezelésre. Gondoskodunk arról, hogy az Ön hozzájárulását kérjük az adatainak megosztásához, amennyiben a jogszabályok ezt megkövetelik, ennek hiányában biztosítjuk, a tiltakozás jogát az adatkezeléssel szemben.

Előfordulhat az is, hogy valahol a közösségi hálókon használt belépési azonosítóinak használatát ajánljuk fel Önnek. Ilyen esetben Ön megosztja velünk a profiljával kapcsolatos információkat. A megosztásra kerülő személyes adatok köre a közöségi háló beállításaitól függ. Kérjük vegye figyelembe, hogy ezek a közösségi hálók a saját adatvédelmi szabályaikat alkalmazzák.

Végül, előfordulhat, hogy valamely jogszabályi kötelezettségünk miatt, vagy hatósági vagy bírósági határozat alapján kell továbbítanunk a személyes adatait egy harmadik személynek (mint például egy tesztvezetés során elkövetett szabálysértésre kiszabott közigazgatási bírság esetén).


5- MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?

5.1- Az ön jogai

A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alapján Ön különböző jogokkal rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatban : 

Tiltakozhat az adataink kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okból, annak igazolása mellett, továbbá kérheti az adatkezelés korlátozását, a jogszabályban írt okokból.

Tiltakozhat az adatainak közvetlen üzletszerzésre történő kezelése ellen : Bármikor kérheti, hogy ne küldjünk Önnek további ajánlatokat, híreket vagy meghívókat az eseményeinkre. (Ezt a jogát az általunk küldött email üzenetben található linken való leiratkozással gyakorolhatja. Tiltakozhat továbbá a profilalkotás ellen.

Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását azokkal a célokkal kapcsolatban, amikhez korábban hozzájárult.

Tájékoztatás az adatkezelésről : Joga van világos, átlátható és érthető tájékoztatást kapni arról, hogyan kezeljük az adatait, és milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban. Ez a tájékoztató ennek a példája.

Hozzáférés a személyes adataihoz : Önnek joga van tájékoztatást kérni arról, hogyan kezeljük az adatait (milyen adatokat használunk, milyen célokból …) és másolatot kérhet azokról.

A helyesbítéshez való jog : Kérheti a személyes adatainak helyesbítését, ha azok tévesek vagy hiányosak, azon erőfeszítésünk ellenére, hogy pontos adatokat kezeljünk. Ez hozzásegít minket azon kötelezettségünk teljesítéséhez, hogy naprakész adatokat kezeljünk Önnel kapcsolatban.

Joga van az adatainak hordozhatóságához, vagyis ahhoz, hogy bizonyos feltételekkel, megkapja azokat az Önre vonatkozó személyes adatokat, amiket Ön bocsájtott a rendelkezésünkre, géppel olvasható, széles körben használt formátumban, vagy kérje azok más adatkezelőnek történő továbbítását. 

Törléshez („elfeledtetését”) való jog : Kérheti  a személyes adatainak törlését.  A törléshez való jogát korlátozhatja, ha az adatokra a közöttünk létrejött szerződés teljesítése érdekében (hatályos szerződés) vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt (különösen valamilyen jogi eljárás megelőzése érdekében) van szükségünk.
Végül, a személyes adatainak kezelését érintő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalhoz is fordulhat. Kérjük, bármilyen panaszeljárás kezdeményezése előtt vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megpróbálhassunk közösen megoldani a kérdést!

5.2- Hogyan gyakorolhatja a jogait ?

Bármely jogát úgy gyakorolhatja, hogy megkeres minket az alábbi email címen ugyfel.kapcsolat@renault.hu, vagy postai levélben Renault Hungária Kft.: 1388 Budapest, pf. 73. címen. Elképzelhető, hogy további információkat vagy okmányok bemutatását (személyazonosító okmány, forgalmi engedély) kérjük, amennyiben másként nem sikerült azonosítanunk Önt vagy a gépjárművét.

6- HOGYAN GONDOSKODUNK AZ ADATAI BIZTONSÁGÁRÓL ?

Az adatait biztonságos szervereken tároljuk. Az adatok védelmét és biztonságát szolgáló, a legújabb technológiáknak megfelelő intézkedéseket alkalmazunk, és ezt követeljük meg az adatfeldolgozóinktól és partnereinktől is.

Amennyiben a személyes adatok továbbítása szükséges, gondoskodunk róla, hogy ez az adattovábbítás megfelelő védelmi, biztonsági és bizalmassági szintet biztosító feltételek mellett történjen.

Online felhasználói fiók létrehozása esetén kötelező olyan jelszót megadnia, ami megfelel a biztonsági követelményeinknek. Az Ön felelőssége, hogy ezt a jelszavát bizalmasként megőrizze.

Amennyiben lehetséges, az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belül lévő szervereken tároljuk. Ugyanakkor, miután néhány szerződéses partnerünk és szolgáltatónk az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban található, az Ön személyes adatait ilyenkor ezekben az országokban kezelik. Ezeknek az országoknak egy része az Európai Unió adatvédelmi szabályaitól eltérő normákat alkalmazhat. Ebben az esetekben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az adattovábbítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen, és olyan garanciákat alkalmazunk, amik az Ön személyes adatainak védelmét és az Ön alapvető jogainak érvényesülését az Európai Unió által kialakított védelemmel azonos mértékben biztosítják (ennek érdekében az Európai Bizottság adatvédelmi modellklauzuláit és modellszerződéseit használjuk). A «Hogyan gyakorolhatja a jogait » fejezetben feltüntetett elérhetőségeken keresztül további tájékoztatást kérhet ezekről az adattovábbításokról (az Európai Bizottság adatvédelmi modellklauzuláiról és modellszerződéseiről).

7- A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Előfordulhat, hogy időről időre módosítanunk kell ezt a Tájékoztatót. Amennyiben szükséges, vagy a jogszabály azt előírja, erről tájékoztatjuk Önt, illetve a hozzájárulását kérjük. Arra bíztatjuk, minden böngészés alkalmával tekintse meg ezt az oldalt, a tájékoztató legfrissebb változatának megismerése érdekében!

Ez a szövegváltozat 2021. június 28. napjától érvényes